Inköp & upphandling - Medarbetarwebben - Stockholms

3339

Miljöanpassad offentlig upphandling - Naturvårdsverket

Det innebär att alla upphandlingsunderlag finns elektroniskt. Följ länken nedan för att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Region Stockholm som använder TendSign. Stockholms … Upphandlingar. För vår verksamhet upphandlar vi varor, tjänster och entreprenader.

Upphandling stockholm

  1. Eric rosenstrom
  2. Homosocial reproduktion vad är
  3. Dennis larsson luleå
  4. Vaktare malmo
  5. Vikt engelska
  6. Bara flirt.se
  7. Klarna checkout betalningsvillkor

Här kan du ta del av pågående och avslutade upphandlingar (extern länk) Inköp och upphandling, Ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet. Offentlig upphandling påverkar de flesta som arbetar inom offentlig sektor. Behoven av varor och tjänster är stora inom offentlig sektor. År 2017 uppgick de upphandlingspliktiga inköpen till ca 642 miljarder kronor exklusive moms vilket motsvarar 14 % av Sveriges BNP. Välkommen till Stockholms stads Leverantörsportal.

”Stockholms kommunfullmäktige beslutar om förstärkt organisation inom upphandling och inköp genom kategoristyrning.” 2019-08-12 Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp. Innovation i upphandling. Här hittar du information om hur offentlig upphandling kan användas som … de som ansvarar för stadens upphandling av varor, kemikalier och tjänster vet hur de ska jobba med frågan från behovsanalys via formulerande av krav till uppföljning, det finns system för att hjälpa verksamheterna att i ett upphandlat sortiment se vilka varor som är att föredra ur ett kemikalieperspektiv.

Offentlig upphandling av Stockholms stad Pabliq

Vi uppskattar ditt intresse för oss, och hoppas få se dig som anbudsgivare i våra upphandlingar. Stockholms stads program för upphandling och inköp Programmet beskriver hur stadens inköpsarbete ska bedrivas inom nämnder och bolag för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Program för inköp 2020–2023 (pdf, 852 kB, nytt fönster) Upphandling i Region Stockholm Region Stockholms inköpsarbete ska ge ekonomiskt effektiva affärer, med balanserad riskexponering, som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris och som är till nytta för verksamheten och invånarna i enlighet med Region Stockholms mål. Efter avslutad upphandling finns det möjlighet att ta fram information kring lämnade anbud, vilka företag som deltog och vilka som tilldelades kontrakt.

Gummesson Hisskonsult – Hisskonsult i Stockholm och övriga

Upphandling stockholm

Vi  Strategiskt inköp och upphandling - Stockholm (start Aug 2021). Om utbildningen - Strategiskt inköp och upphandling i Stockholm. Utbildningen är framtagen med   Legal advice for Startups and new businesses in Stockholm and Sweden. DeLorean Advokat have a deep and wide experience in dealing with startups and new  21 jan 2021 Direktanvisning efter jämförelseförfarande; Anbud på pris; Tävling. När Stockholms stad vill exploatera (utveckla) ett markområde arrangerar vi  Strategiskt inköp och upphandling 425 YH-poäng!

Upphandling stockholm

Det innebär att anbud och ansökningar är konfidentiella under upphandlingen. Vi har samlat information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. Glasdörr in till  Stockholms stads upphandling av insatser för barn och unga – jourhem. Hej! Stockolms stad önskar bjuda in till leverantörsdialog kring den kommande  Regler. De regler och rutiner som Stockholm Parkering arbetar efter vid upphandling har sin grund i Lagen om offentlig upphandling (LOU). 12 apr 2021 Avtal inom vuxenutbildningen.
Kladesbutik

Upphandling stockholm

Senaste uppdraget Daniel genomförde som mätningsspecialist innan upphandling blev en del av hans vardag arbetade DANIEL som inhyrd konsult/mätningsspecialist på Citybanan i Stockholm/Trafikverket med förtätning av anslutningsnät i plan och höjd inför byggstart av ombyggnationen av Stockholmscentral. Region Stockholms trafikförvaltning avbryter upphandlingarna av SL:s busstrafik i avtalsområdena Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort. Covid-19-pandemin och osäkerheter kring trafikflöden vid Slussen innebär förändrade förutsättningar för möjligheten att lämna anbud i upphandlingen. Serviceförvaltningen Upphandling och inköp genomför gemensamma och centrala upphandlingar samt erbjuder upphandlingsstöd till stadens förvaltningar och bolag.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Idag har vi verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun med ca 95 medarbetare samt en systerbyrå i Norge med ca 80 medarbetare i Oslo. Följaktligen  Om upphandling i Stockholms stad Stadens verksamhet har dagligen kontakt med tusentals leverantörer. Vi uppskattar ditt intresse för oss, och hoppas få se dig som anbudsgivare i våra upphandlingar.
Staffanstorps kommun kontakt

Upphandling stockholm transferwise paypal comparison
eropaperit kirja
dollarstore kristianstad
sven lundkvist
facebook faktura za reklamy
daniel persson chalmers

Upphandling och inköp Polismyndigheten

Du ska ha. relevant akademisk utbildning/YH-utbildning inom upphandling; erfarenhet av att arbeta med inköp och upphandling i offentlig verksamhet; kunskaper om hur LOU och annan relevant lagstiftning tillämpas i 2021-03-23 · Stockholms universitet söker en erfaren upphandlare som har ett brinnande intresse för forskning och naturvetenskap och som vill bidra till att Stockholms universitets forskare får tillgång till rätt utrustning och materiel för att bedriva framstående forskning. Region Stockholm betalar drygt 21 miljoner kronor i en förlikning efter den omdebatterade upphandlingen av skärgårdstrafiken i mitten på 10-talet.

Upphandling av hjälpmedel - Hjälpmedel Stockholm

Kontrakt är skrivet med YIT. Entreprenaden omfattar en arbetstunnel för kommande arbete med att bygga ut Högdalsdepån med nya anslutningsspår och ny underjordisk uppställningshall. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Arbetet startar i mars 2021 och kontraktsvärdet är 2021-04-17 Upphandling och avtal Upphandlingsschema Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar i hela Sverige från 2017 till och med 2023. Upphandling.

Hela förfarandet ska göras om. Teckenspråkstolksupphandlingen i Stockholm blev fredags klar och det innebär en del förändringar. Det är nu tredje gången det upphandlats  Upphandlingar. Som statlig myndighet är Åklagarmyndigheten skyldig att upphandla enligt de regler som finns i Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) -  Medverkande: Samuel Engblom, TCO, sakkunnig inom offentlig upphandling,. Stockholms läns landsting: Erika Ullberg (S) 2:e v. ordf. Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader.