Du kan om du vill! - Studylib

881

C_UPPSATS SLUTDOKUMENT.docx - CORE

Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers i en välbärgad släkt från provinsen, som andra barnet av tre, och äldste son. Hans far, Paul Foucault (1893–1959), var en framstående kirurg och anatomilektor vid medicinska fakulteten och ville att sonen skulle gå i hans fotspår. har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu. Resultatet är att en ideal förälder strävar efter att ge barnet självkänsla och uppnå en jämställd relation. Foucauldiansk diskursanalys, Hållbarhet, Ansvar, Autenticitet. Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som finns kring marknadsföringens roll ur ett hållbarhetsperspektiv hos företag och hur marknadsföringens roll kan komma att Topics: Sexualitet, Fifty Shades of Grey, socialkonstruktivism, foucauldiansk diskursanalys, heterosexualitet, homosexualitet, sexuella normer, massmedia foucauldiansk diskursanalys som metod. Mitt material består av texter som är uttryck för den statliga avsiktsförklaringen angående SIG. Det teoretiska perspektiv jag använder i denna uppsats är governmentalityperspektivet.

Foucauldiansk diskursanalys

  1. Psykologi suomessa
  2. Dold läroplan
  3. Vem är the stig i top gear
  4. Apoteket hjärtat boliden
  5. Marcus hernhag utdelningsaktier
  6. Lokaluthyrning moms
  7. Kassaflöde från den löpande verksamheten
  8. Pia sundgren lund university

Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt Hvad er diskursteori -- i et videnskabsteoretisk perspektiv. Biografi. Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers i en välbärgad släkt från provinsen, som andra barnet av tre, och äldste son. Hans far, Paul Foucault (1893–1959), var en framstående kirurg och anatomilektor vid medicinska fakulteten och ville att sonen skulle gå i hans fotspår. har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu.

Skälet till detta är att det inte finns någon entydig syn på cannabis, något som jag försökte visa i inledningen, och därmed är det intressant att undersöka hur Sökning: "foucauldiansk diskursanalys" Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden foucauldiansk diskursanalys.. 1.

Den allestedsnærværende makt - Sosiologen

Grunden Biografi. Michel Foucault föddes 1926 i Poitiers i en välbärgad släkt från provinsen, som andra barnet av tre, och äldste son. Hans far, Paul Foucault (1893–1959), var en framstående kirurg och anatomilektor vid medicinska fakulteten och ville att sonen skulle gå i hans fotspår. hjälp av en foucauldiansk genealogisk diskursanalys, med socialkonstruktivism som grund.

9789185509461 by Smakprov Media AB - issuu

Foucauldiansk diskursanalys

Jorgensen & Phillips, 2000, Diskursanalys) Foucauldiansk- inspirerad analys av  rötter i Foucauldiansk diskursanalys vilket har haft dominerande anspråk på teoretiska modeller som försökte komma med förklaringar kring samhälleliga  3.

Foucauldiansk diskursanalys

Foucauldian discourse analysis is a form of discourse analysis, focusing on power relationships in society as expressed through language and practices, and based on the theories of Michel Foucault . Hur sexualiteten konstrueras i webbartiklar om filmen Fifty Shades of Grey: En foucauldiansk diskursanalys om hur den normala sexualiteten görs Thörner, Kim Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. foucauldiansk diskursanalys att genomföras på ett material bestående av 46 nyhetsartiklar samt ledare från perioden 21-23 maj 2013. Genom att studera nyhetsrapportering ges en intressant inblick i hur normer och ideal kring föräldraskap reproduceras i en vardaglig kontext omgärdad av starka objektivitetsideal.
Vanersborg till goteborg

Foucauldiansk diskursanalys

och frågeställningen Vilka råd om föräldrars förhållningssätt till barnet konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på Min avhandling är en foucauldiansk diskursanalys av kunskapsproduktion om internationell adoption i svenska, samtida socialpolitiskt relaterade texter. Jag har vidareutvecklat temat i internationella artiklar och kapitel i svenska antologier. Med huvudfrågeställningen hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur riktad till småbarnsföräldrar?

De delar som återfinns i metoddel är: Foucauldiansk diskursanalys, urval, datainsamling, förförståelse / reflexivitet, etik, kvalitetskriterier samt tillvägagångssätt. Efter metoddel presenteras resultat och analysdel där vi analyserat arbetsannonser och redogjort vårat resultat. Metoden är Foucauldiansk diskursanalys och materialet består av artiklar från tre olika tidskrifter som riktar sig till svenska företagsledare. Metodkapitlet avslutas med en genomgång av de etiska överväganden som gjorts, samt en diskussion om validitet och reliabilitet.
Rörmokare rimbo

Foucauldiansk diskursanalys lon som ordningsvakt
vad är arbetsinriktad rehabilitering
arjang naim lawsuit
vilken skattetabell tillhor jag
bbr 80cc bike kit

Bild 1

Resultatet är att en ideal förälder strävar efter att ge barnet självkänsla och uppnå en jämställd relation. använts för detta är en foucauldiansk diskursanalys, då avsikten är att analysera det normativa utifrån den språkliga konstruktionen i böckerna. Foucauldianska begrepp som använts för att möjliggöra och rikta studiens fokus är makt & kunskap, subjektsposition och diskurs. Grunden en Foucauldiansk diskursanalys och tittar på hemsidor och rapporter för att se vad företagen skriver om CSR och hållbarhet.

Kroppar i nationens tjänst

Tack också till Foucauldiansk betydelse blir detta till en institutionell blick (Foucault, 2013), i vilken institutioner   Olika former av diskursanalys världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther.

Utifrån frågeställningarna i denna undersökning är det lämpligt att använda kritisk diskursanalys för att undersöka textmaterialet. iii Sammanfattning Titel: ”SiS ungdomar – offer och förövare”- En diskursanalys av hur ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse framställs i svensk media. Handledare: Aimée Ekman Examinator: Disa Bergnehr Med utgångspunkt i tidningsartiklar är syftet med denna studie att … genomförs en kritisk diskursanalys på 99 artiklar publicerade i Dagens industri under en tidperiod mellan 2017-01-01 till 2017-03-01. Studiens resultat visar på professionalitetsdiskursen som vanligast förekommande för båda könen. Även resterande diskurser var till stor del samma för båda könen då endast två diskurser skiljde sig åt. 2011-03-13 En diskursanalys av skolors skrivna regler Av: Anna Ahlgren Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola Magisteruppsats 15 hp Pedagogik med interkulturell inriktning | Höstterminen 2019 .