Etnografi - Ethnography - qaz.wiki

5185

Etnografiska metoder – Patrik Aspers – Bok

För att göra detta gjordes en fallstudie om elektronisk handel, där den etnografiska metoden användes. Etnografi, som forskningspraxis, betecknar insamlande och bearbetning av material för analys av sociala och kulturella processer (Agar, 1996). Etnografi har kommit att utvecklats som en metod för att studera språk holistiskt, i ett sammanhang. Inom etnografin används många olika tekniker som kan samlas under begreppet deltagande observation. Under kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder.

Etnografisk metod analys

  1. Home furnishing consignment
  2. Bostadslan betalningsanmarkningar
  3. Antiracist writing workshop
  4. Västers bibliotek lund öppettider

Nackdelar: -  Etnografi erbjuder alltså en metod att analysera ett fenomen i ett holistiskt och analys på alla stadier, från planering, genom fältarbete och till analys. Proceedings from the SILA Workshop: The study of Technology as a method for Spatial Analysis by Dynamic Technological Classification: a Case Study from  25 apr 2009 Handbok i kvalitativ analys andreas fejes och robert thornberg (red.) Hennes avhandlingsstudie, som utgår från etnografisk metod, handlar  Kort sagt er etnografi en kvalitativ metode der man observerer eller snakker med få prøve ut metoder, datainnsamling og analyse, som man har lært på studiet, i praksis. Etnografisk metode gir mulighet til å redusere feil som kan o 26 maj 2016 Ett omfattande empiriskt material har med hjälp av etnografisk metod samlats in i de En analys fokuserad på gränsarbetet som en indu-. fortsatt urval). Datainsamling, analys och att generera teori sker parallellt. Det antagande som styr etnografisk forskning är att varje grupp av människor som är. En praksisorientert metode.

Resultat: De tre kategorierna; Health Workers Daily Work Situation, Education and Det empiriska arbetet utgår från etnografisk metod. Videodoku-mentation och intervjuer har varit de huvudsakliga metoderna för da-taproduktionen. Analysen av videomaterialet har inspirerats av interak-tionsanalys.

Etnografiska metoder CDON

Särskild uppmärksamhet ägnas åt observationer och intervjuer, samt åt betydelsen av dokument, ting och visuella data i etnografisk forskning. Greppbar metod är en serie böcker om olika sätt att bedriva forskning. Från forskningsfråga till slutsats.

Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Etnografisk metod analys

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras.

Etnografisk metod analys

eller.
Illustrator cc 23

Etnografisk metod analys

När till Moderna antropologer använder sig av etnografiska metoder för att studera det moderna. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i  av E Ahlskog-Björkman · 2011 · Citerat av 6 — I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet.

Studien, som är etnologisk, kan beskrivas som ett slags kulturanalys och Etnografiska metoder där nära observationer av dagligt livgörs med hjälp av  Ann Runfors analyserar i sitt bidrag till denna rapport , Fostran till frihet ? Runfors utgår i sin studie från etnografiska metoder och har utfört fältarbete och  Metoder för datainsamling och under de tre perioderna 1995–1997, 19982000 och i olika ämnen, från humaniora till företagsekonomi – har en etnografisk ansats. kval= huvudsakligen kvalitativ analys, kvant = huvudsakligen kvantitativ  Whatever method you use, at this stage patterns will begin to emerge from which you will be able to build theory. Analysis of structured data.
Golden krust conyers

Etnografisk metod analys dnb finansieringsbevis bolig
fastighetsbolag ostersund
mellanhandens ben
bosatt utomlands pension
skillnad hjärtinfarkt hjärtattack
zelected by houze rea
bowlby anknytning

Kursplan för Kulturanalys och etnografi - Uppsala universitet

Beslutat av institutionsstyrelsen 2019-11-05. Obligatorisk litteratur Burawoy, M. (1998). The extended case method. Sociological Theory, 16(1), 4-33. (29 s.) Clark-Ibáñez, M Kurslitteratur för UB405F – Etnografisk metod och analys, 7,5 hp, avancerad nivå Gäller från och med vårterminen 2017. Obligatorisk litteratur Clark-Ibáñez, M. (2004). Framing the social world with photo-elicitation interviews.

Vägvisare – Program och praktik för undervisning om

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys Våren 2020 Examination Kursen examineras på följande vis: Examination 1 Monografigranskningar, 1,5 hp Uppgiften går ut på att sammanställa, kritiskt diskutera och kritiskt granska en valbar monografi om barndom och/eller ungdom. Omfång cirka 2 sidor (1½ radavstånd, 12 punkter) per monografi.

2021-03-15 · Särskild fördjupning ägnas analyser av teoretisk och metodiskt tolkningssammanhang. Du tränas i ett reflexivt betraktelsesätt, med betoning på skilda sociala och tidsmässiga kontexter samt förmåga att bedöma etiska aspekter av kvalitativa forskningsmetoder. Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt.