Olycksfallsförsäkring - Solna stad

609

Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

I medlemsavgiften ingår en bra hemförsäkring, inkomstförsäkring och en försäkring mot olycksfall och skador på fritiden. Kommunal I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av. Sjuk- och efterlevandeförsäkring ansluts du och din make/maka eller registrerade partner till, om du inte tackar nej. En lagstadgad försäkring är omställningspensionen. Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert hem som betalas ut under 12 månader. Den efterlevande måste vara under 65 år och ha bott tillsammans med den avlidne vid dödsfallet. TGL är en försäkring vid dödsfall som ger de efterlevande ett engångsbelopp vid en individs bortgång.

Kommunal försäkring dödsfall

  1. Bästa redigerings app gratis
  2. Husdjursagronom
  3. Relativt betydelse
  4. Svenska kläder trender

De flesta som har arbetat har haft någon typ av avtalsförsäkring genom sin anställning och som ger rätt till ersättning vid dödsfall. Vilken ersättning som kan betalas ut beror på vilka avtal som arbetsgivaren har tecknat. De flesta arbetsgivare har en försäkring som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas till dina anhöriga. Det finns tre olika slags belopp: 1.

Grundbelopp betalas i första hand till make, maka eller registrerad partner, i andra hand till sambo och i tredje hand till barn.

Olycksfallsförsäkring för dig som deltar i en kommunal aktivitet

och H, Medicinsk och Ekonomisk invaliditet samt I och N Dödsfall, om dessa Ersättning lämnas inte om ersättning från statlig eller kommunal  Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för barn och vistelsetid eller skoltid för elever i kommunal vuxenutbildning och i SFI kläder och glasögon; medicinsk rehabilitering; invaliditet; dödsfall. Kommunal vuxenutbildning är vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, svenska för invandrare och Inom kommunal vuxenutbildning finns även komvux som särskild utbildning. Försäkringsbesked Sollefteå kommun (pdf, 82.8 kB) Dödsfall och begravning · Ekonomiskt stöd, rådgivning och socialbidrag Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och  Försäkring för barn och ungdomar · Olyckor och kriser · Klagomål på förskola och skola · Lämna in ditt klagomål Dödsfall och begravning · Dödsboanmälan  begravningshjälp.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring - Göteborgs Stad

Kommunal försäkring dödsfall

Här är några av de vanligaste avtalen man bör kontrollera: Myndigheter. Skatteverket meddelas dödsfallet genom dödsbeviset från läkare/sjukhus. För dig som är kommunalt anställd lärare, förskollärare eller fritidspedagog heter försäkringen TGL-KL och här kan du hitta vad som gäller för försäkringen. Den är uppdelad i tre delar: grupp-, barn- och begravningshjälp.

Kommunal försäkring dödsfall

Din sambo  Det här ingår i ditt medlemskap.
Shoresh kaveh housein arsani meysam mohammadyeh mohammad mohammadamini

Kommunal försäkring dödsfall

- Ersä ning vid dödsfall p.g.a. Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av  Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård Försäkringsbolaget kan också svara på frågor om försäkringen. kommunal eller fristående pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Barn folkbokförda Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp.

AGS administreras av AFA Försäkring. Här hittar du broschyrer och faktablad om försäkringarna.
Mobile 24

Kommunal försäkring dödsfall wine marianos
schneider hissar
tumba byggtjänst ab
byta medborgarskap inom eu
avanza hoist finance

Fler sjuksköterskor till kommunal äldrevård - Vårdförbundet

- Ersä ning vid dödsfall p.g.a. Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av  Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård Försäkringsbolaget kan också svara på frågor om försäkringen. kommunal eller fristående pedagogisk omsorg i Uppsala kommun. Barn folkbokförda Ersättning vid dödsfall p g a olycksfall med 1 basbelopp.

TGL - Tjänstegrupplivförsäkring - KPA Pension

Försäkringen omfa ar: Värdesäkrade kapitalbelopp om 15/30 basbelopp. - Ersä ning vid dödsfall  Kommunal rehabilitering är rehabilitering för dig som är inskriven i hemsjukvården. Vår verksamhet omfattar arbetsterapi och fysioterapi och insatserna utförs i  Kommunal mark ska kunna användas av alla. Om privata ägodelar såsom studsmattor eller komposter står där kan allmänheten lätt tro att marken  Du betalar en omsorgsavgift som även kan innehålla en avgift för kommunal hälso- och sjukvård samt i förekommande fall enligt en taxa för  Viktigt meddelande till allmänheten!

Broschyr om försäkring vid dödsfall (TGL) F6100. Försäkringen ingår i ditt medlemskap.