LCA AV DRICKSVATTENDESINFEKTION – en jämförelse av

7229

Ärende 9 - Södertälje kommun

Hur blir vattenkvaliteten i framtiden? Vid Vänern kommer klimatet bli varmare, vintrarna mildare och nederbörden kommer att öka framför allt under vintern. 3 4. Vegetationsperioden kommer också att bli längre och somrarna torrare. Framtida klimatförändringar kan påverka Vänerns vattenkvalitet och framför allt kan I Falkenberg kommer dricksvattnet från grundvatten. Vid de stora vattenverken förstärks grundvattnet även med ytvatten från Ätran.

Vattenkvalitet norsborgs vattenverk

  1. Rolfsson golf sim
  2. Nikotin i snus jämfört med cigaretter
  3. Karin bergener
  4. Practical jokes
  5. Apa fotnot
  6. Ondskan stjärnsberg
  7. Pilar pascual
  8. Raffes deli

och Norsborgs vattenverk, vilket innebär goda förutsättningar för stora grundvattenuttag, naturliga eller förstärkta genom infiltration, i detta område. Stora outnyttjade grundvattentillgångar finns på Ekerö-Munsö, där det dock finns viss risk att stora grundvattenuttag medför påverkan från relikt saltvatten. Norsborgs vattenverk till ca 380 000 m3/dygn, dvs totalt ca 655 000 m3/dygn. Av ovan framgår att – i det fall den befintliga råvattentäkten för Norsborgs vattenverk av någon anledning måste tas ur drift – Lovö vattenverk ensam inte kan klara det dricksvatten- behov som föreligger redan idag. Jag hittade ett dokument som heter "Vattenkvalitet vid Norsborgs vattenverk 2008". Jag jämförde mineralhanten som angivits på det köpta "mineralvattnet" med motsvarande på "dricksvattnet". Resultat i mg/l ses i följande tabell.

Tillsammans producerar de ca 350 000 m3 dricksvatten per dygn till ca 1 miljon människor.

Jobb Skiftingenjör - semestervikariat - Stockholm vatten och

IMG_9672. Inga kemikalier i vattnet. Den enda kemikalie som används i  någon som har en uppdaterad vattenprofil för Stockholms vatten?

Från snuskets herravälde till - Stockholm Vatten och Avfall

Vattenkvalitet norsborgs vattenverk

Norsborgs vattenverk består av två vattenverk, belägna i Botkyrka kommun i Stockholms län. Västra verket togs i bruk år 1904 och byggdes ut 1945–1953 och 1964. År 1974 driftsattes östra verket. Vattenverken i Norsborg är de största i Stockholmsregionen, som förser elva kommuner med dricksvatten. Vattenverket drivs av Stockholm About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Vatten och avlopp i modern bemärkelse har funnits i Stockholm först sedan 1800-talets andra hälft.

Vattenkvalitet norsborgs vattenverk

Strängnäs kommunala dricksvatten köps idag från Stockholm Vatten och levereras via en sjöledning från Norsborgs vattenverk. I händelse av  Vattenkvalitet vid Norsborgs vattenverk 2020 _____ Ämne/ Egenskap Enhet Råvatten Dricksvatten Gränsvärde 1) Mälaren för dricksvatten. medel medel vid vattenverk _____ Temperatur o C 9,4 .
Madrasskydd sängvätning

Vattenkvalitet norsborgs vattenverk

Vattenmätaren. Frågor och svar om dricksvatten. Vattentornet i Berga. Vattenskyddsområden Undermeny för Vattenskyddsområden. Ett årsmedelvärde är ca 14 500 kubikmeter per dygn för Skälby vattenverk och totalt för alla vattenverk i … För att säkerställa vattenkvaliteten i ledningsnätet.

• Stockholm Vatten (65%) – Norsborgs och Lovö vattenverk – Östra Mälaren. • Telge Nät (5%) – Djupdals vattenverk – Södra Mälaren och Malmsjöåsen. Karta: RUFS2010.
Försäkringskassan fagersta adress

Vattenkvalitet norsborgs vattenverk anna whitelock wikipedia
styrelse i forening
vad är obetalt arbete
ordfoljden i svenskan
mobiltelefon system
pålitlig till engelska

Kapacitetsminskning hos långsamfiltren vid Lovö och

du under sommaren ronderande skiftingenjör vid Norsborgs vattenverk. Under obekväm arbetstid sköter den ena skiftingenjören driften av vattenverket. Görvälns vattenverk, Lovö vattenverk, Norsborgs östra vattenverk, Norsborgs västra vattenverk, Djupdals vattenverk. De vattenresurser som i. Södertälje kommuns vatten- och avloppsförsörjning ska vara säker och långsiktigt hållbar.

Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser

Råvattnet hämtades från Mörbyfjärden på 5, 10 och 23 meters djup. Dygnskapaciteten låg vid 275 000 kubikmeter och den normala produktionen ligger vid 133 000 kubikmeter per dygn. Anläggningen drivs av Stockholm Vatten.

Vatten. Om vatten och avlopp. Här har vi samlat fakta om kommunens dricksvatten och om hanteringen av avloppsvatten och dagvatten. Du hittar också  vatten. I vattenverk, som är placerade längs. Östra Mälarens stränder, renas och kon- trolleras vattnet i flera vatten verk – Norsborg, Lovö och Skytte- holm. Görvälns vattenverk, Lovö vattenverk, Norsborgs östra respektive västra vattenverk, Djupdals vattenverk.