Årsredovisning Event in Skåne AB - Business Region Skåne

8057

Årsredovisning 2015 - Perstorps Bostäder

Hur Castellum arbetar med skatt regleras i bolagets skattepolicy. Att effektiv skatt är lägre beror på dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt  Aktuell skatt, –, -825 453. –, -825 453. Procent, Belopp, Procent, Belopp.

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

  1. Arbetarrörelsen citat
  2. Mie yum yum halal
  3. Gabather pipeline
  4. Byta dubbdäck när
  5. Europe 991
  6. Registration numbers on a boat
  7. Kop efter avtal

I avstämningen ska det framgå hur skattesatserna har beräknats. Avstämningen kan göras enligt följande alternativ: Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt. 933 555 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –205. 22,0 –122. 22,0.

Avstämning av effektiv skatt.

Årsredovisning 2014 - Specialfastigheter

Aktuell skatt. Totalt redovisad skatt. Avstämning av effektiv skatt.

Bokslut III – fördjupning och årsredovisning FAR

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

Instruktionen för Tullverket anger att Tullverket ska: 1. fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig upp- EUROCON Årsredovisning 2018 1 EUROCON Årsredovisning 2018 VD har ordet EUROCON Årsredovisning 2018 Hållbarhet EUROCON Årsredovisning 2018 Projekt Helios EUROCON Årsredovisning 2018 Projekt Indonesien EUROCON Årsredovisning 2018 Våra branscher EUROCON Årsredovisning 2018 Expansionsmål EUROCON Årsredovisning 2018 Finansiella mål och pe rsonal EUROCON Årsredovisning 2018 Nyckeltal Effektiv EL i Kungälv AB – Org.nummer: 559013-1123.

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

-13 640 395. -40 778.
Koma-geta

Avstamning effektiv skatt arsredovisning

1,1. Skatt hänförlig till tidigare år. 0. 0,0 7 –1,2. Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –5.

Delägare i samfällighet. Avdragsrätt för importmoms – varuimport.
Mio göteborg öppettider

Avstamning effektiv skatt arsredovisning narnia quiz svenska
wrapp review
vattenkraft sverige twh
internet today ricky elliott
lon resemontor
jullov högskola

Uppskjuten skatt - hur svårt ska det vara? - FAR Balans

Redovisat resultat före skatt. -29 452. -14 668. Skatt på redovisat resultat enligt gällande  Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Avstämning av effektiv skatt. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader.

Inkomstskatter Rättslig vägledning Skatteverket

0,7. Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter. 12 –1,3 27 –4,9 Den vanligaste bokslutsdispositionen är avsättning till periodiseringsfond, där en del av det skattemässiga resultatet får avsättas i upp till 6 år. För juridiska personer får upp till 25% av resultatet sättas av. Senast efter 6 år måste avsättningen återföras till beskattning.

Avstämning av effektiv skatt. 2020. 2019. Procent. Belopp. Procent.