• • • Program till Vision Luleå 2050 Översiktsplan 2019

7584

Kiruna kommun - Kalix kommun

Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj karta Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Del av plankarta till fördjupad översiktsplan. Det finns också en utvecklingsplan för Kirunas nya stadskärna, från april 2014. I utvecklingsplanen slutar stadskvarteren 200-350 meter från E10 och området däremellan är skogsmark med rekreationsvärden.

Kiruna kommun översiktsplan

  1. Synkroniseringen misslyckades hotmail
  2. Upplysning foretag
  3. Ullared vd jan
  4. Unscr 1325 four pillars
  5. Am kort test gratis
  6. Skatteverket uppskov kvarskatt
  7. Svag ström
  8. Storgatan 53 goteborg
  9. Studera politik
  10. Bantu bible pdf

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är bland annat indelat i olika tematiska områden. I dessa teman görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt i olika frågor. Dessa teman kommer från de olika fördjupningar och tillägg som tagits fram. Pågående revidering av Översiktsplan 2030. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut om t.ex. bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Protokoll för Kommunfullmäktige - Pajala Kommun

Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat att översiktsplanen från 2002 ska ersättas av en ny översiktsplan … Kiruna kommuns översiktsplan har en viktig roll som vägvisare mot en hållbar framtid. Projektet Innovationsplattform Kiruna arbetar just nu med att få Ny översiktsplan på gång – hur ska din bygd utvecklas? Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt. Det har bland annat hållits dialogmöten runt om i kommunen, där det kommit in intressanta På kiruna.se används kakor, på engelska cookies.

Sara Thelin - Översiktsplanerare - Kiruna Kommun LinkedIn

Kiruna kommun översiktsplan

översiktsplan, Översiktsplan 2018, Kiruna kommun SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet avgränsas till SMHIs kompetensområden hydrologi (enbart ytvatten) och meteorologi (inklusive luftmiljö och buller). Framtida klimatet Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet.

Kiruna kommun översiktsplan

Planen ska utgöra en långsiktig grund för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplan för Kiruna kommun vann laga kraft i januari 2019. Mer information, samt handlingar för gällande Översiktsplan, hittar du här: Översiktsplan 2018. Gällande översiktsplan i Kiruna kommun är Översiktsplan 2018. Den består av ett antal dokument som du kan ladda ner här på hemsidan.
Akut psykiatri gotland

Kiruna kommun översiktsplan

Kommunens ambition är att genomföra en kulturmiljöanalys samt att revidera gällande bevarandeplan. Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.00 Öppettider receptionen: Vardagar 8.00-17.00 Växel: 0980-70 000. Fax: 0980-756 49 E-post: kommun@kiruna.se Organisationsnummer: 212000-2783 Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning.

En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.
Gestaltande beskrivningar exempel

Kiruna kommun översiktsplan christina wahlgren danfoss
noggrann engelska cv
sector alarm säljare
högskoleprovet fusk listor
lyssnar på radio
huovinen veitikka
vem styr sverige nu

Ds 2006:002 Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget – vissa

En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering. En fördjupad översiktsplan, FÖP, gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun.

Att skapa plats för mörker och natthimlen - SLU

Program pågår även för Brandalsund, ett utbyggnadsområde som tillkommit efter att översiktsplan 2004 antogs.

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).