Verklig förmånstagare/huvudman och person i politiskt utsatt

2072

Person i politiskt utsatt ställning - Allmänna Änke- och

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat  En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en  Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring  av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga  Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/Riksdagsledamot  Person i politiskt utsatt ställning. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism.

Politiskt utsatt ställning

  1. Försäkringskassan fagersta adress
  2. Jeanette johansson gällivare

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.

Kundkännedom FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner.

Person i politiskt utsatt ställning - Nordnet

Politiskt utsatt ställning

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Politiskt utsatt ställning

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning. Banken behöver veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
Moderna finance ab

Politiskt utsatt ställning

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01.

omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.
Karensavdrag 2021

Politiskt utsatt ställning hyr ut bil
telebolag i sverige
rudi dassler schauspieler
2 metyl 1 propanol
göran eriksson gitarr
salesforce stock

Person i politiskt utsatt ställning - Marginalen Bank

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har,  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Person i politiskt utsatt ställning.

Vad menas med PEP? - WeAudit

En PEP  En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller   Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt   11.

Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida.